คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

7 มิ.ย. 2559

สอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี (ทดสอบข้อเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ E-exam)

ADVERTISEMENT

การสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในภาคทฤษฎี เป็นการทดสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า E-exam (Electronic examination) ระบบนี้ช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และยังมีระบบฟังเสียงภาษาไทยสำหรับผู้มีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออกได้ โดยข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งแต่ละคนจะได้ชุดข้อสอบไม่เหมือนกัน เพราะระบบจะทำการสุ่มมาให้ และต้องได้ 45 ข้อขึ้นไป (เกณฑ์ 90%) จึงถือว่าสอบผ่าน ในระยะเวลาการทำข้อสอบภายใน 60 นาที สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบทำใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ สามารถอ่านข้อสอบใบขับขี่ ได้ที่นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบจริงได้

สอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี

ขั้นตอนสอบใบขับขี่ ด้วยระบบ E-exam

ADVERTISEMENT

1.เจ้าหน้าที่จะแนะนำขั้นตอนและวิธีการสอบด้วยระบบ E-exam แก่ผู้เข้าสอบ

2.เจ้าหน้าที่เรียกคิวผู้เข้าสอบตามที่ยื่นเรื่องและลงทะเบียนไว้ด้วยบัตรประชาชนจริง แล้วรับบัตรสมาร์ทการ์ดเข้าห้องสอบ

3.ผู้เข้าสอบเสียบบัตรสมาร์ทการ์ดใส่ในเครื่องทดสอบ แล้วทำข้อสอบ มีทั้งหมด 50 ข้อ

4.เสร็จแล้วดูผลสอบ ดึงบัตรสมาร์การ์ดออกจากเครื่อง ส่งเจ้าหน้าที่

5.รับผลสอบจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ เป็นอันเรียบร้อย

หากเรามีการเตรียมความพร้อม ฝึกทำ ข้อสอบใบขับขี่ และหัดขับรถตามท่าทดสอบต่างๆ (สอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภาคปฏิบัติ) การทำใบขับขี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ADVERTISEMENT
Share:

1 ความคิดเห็น:

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com