คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

10 พ.ค. 2559

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจร

ADVERTISEMENT
ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจร หลายท่านคงเคยเห็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนเป็นเส้นสัญญาลักษณ์ต่างๆ ตามฟุตบาท ทั้งเครื่องหมายประเภทบังคับและประเภทเตือน อย่างนี้เป็นต้น เมื่อพบเครื่องหมายเหล่านี้เราควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกตามกฏหมายจราจร งั้นเรามาดูข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจร สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่กันครับ
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจร
10.ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด รูปภาพจราจร มีทั้งหมด 20 ข้อ


10.1 จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้เลย
ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน
10.2 จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ
10.3 จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

ก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท
10.4 ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้
10.5 จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาง(แสดงว่าเป็นทางรอง)หน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
10.6 จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
ADVERTISEMENT
10.7 จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?


ง. (ตอบข้อนี้)

10.8 จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
ค. (ตอบข้อนี้)10.9 จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?
ก. (ตอบข้อนี้)10.10 ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?
ค (ตอบข้อนี้)10.11 ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
ก. (ตอบข้อนี้)10.12 จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก. ทั้งรถ A และ รถ B
ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ค. รถคัน B
ง. รถคัน A
10.13 จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง.หมายความว่าอย่างไร?

ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้
ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา
10.14 ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข.
ค. รถ ข.
ง. รถ ก.
10.15 จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน
ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย
10.16 จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

ก. รถคัน ก.
ข. รถคัน ก.และคัน ข
ค. รถคัน ข.
ง. รถจักรยานยนต์
10.17 จากภาพข้อใดถูกต้อง
ค. (ตอบข้อนี้)10.18 ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ค. เลี้ยวได้ทันที
ง. ห้ามเลี้ยวรถ
10.19 กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร
ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที
ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
10.20 กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถ
ข. จอดรถ
ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจรก็หมดเพียงเท่านี้ ลองทดสอบในหมวดต่อไปได้เลย
ADVERTISEMENT
Share:

19 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณค่ะ ครั้งนี้ได้แนวข้อสอบคงจะสอบผ่าน

  ตอบลบ
 2. อันนี้ชัวครับแม่นมาก

  ตอบลบ
 3. อันนี้ชัวครับแม่นมาก

  ตอบลบ
 4. ข้อสอบแม่นมากคับออกชัว ผมถูก49คับ

  ตอบลบ
 5. จะสอบ25พ.ย.นี้แล้วค่ะ ขอให้ผ่านด้วยเถิด

  ตอบลบ
 6. ใบขับขี่ประเภพ2หมดอายุแล้วเราจะทำใบขับขี่สาธาณะได้หรือป่าว

  ตอบลบ
 7. แนวข้อสอบนี้ชัว เรยสอบมาแร้วมีหมดทุกข้อ

  ตอบลบ
 8. แนวข้อสอบนี้ชัว เรยสอบมาแร้วมีหมดทุกข้อ

  ตอบลบ
 9. ขาดจะครบสองปีแล้ว ไม่ดูสมน้ำหน้าตัวเอง

  ตอบลบ
 10. ขาดจะครบสองปีแล้ว ไม่ดูสมน้ำหน้าตัวเอง

  ตอบลบ
 11. ดูใบขับขี่ขาดจะครบสองปี เวรจริง. ทำตั้งแต่ปี45 ไม่ยุ่งยากเหนือนครั้งนี้ อิอิปวดกะโหลก

  ตอบลบ
 12. ข้อสอบทำไมมันน้อยจัง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมว่าไม่น้อยนะครับ มีทุกหมวดเลย

   ลบ
  2. ออกหมวดไหนมากที่สุดครับ
   มีเวลาน้อยจะได้เลือกอ่านถูก
   หรือแนะนำให้อ่านหมวดไหนบ้างครับ หมวดไหนตัดทิ้งได้บ้าง พอดีเห็นบางหมวดมี 200 กว่าข้อเลย

   ลบ
 13. เขารวมมาให้แล้ว https://ข้อสอบใบขับขี่.blogspot.com/2016/07/2559.html

  ตอบลบ
 14. สอบครั้งที่ 2 ผ่านแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณพระคุณอย่างสูงงงงครับ

  ตอบลบ

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com