คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

5 มิ.ย. 2559

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

ADVERTISEMENT

เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนในงานก่อสร้าง เราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเจอป้ายเตือนเหล่านี้ในเขตกำลังก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน และสถานที่อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งได้รวบร่วมมาไว้แล้วที่นี่ ทำให้เรารู้ว่าเครื่องหมายเหล่านี้คือเครื่องหมายอะไรบ้าง มาดูกัน

เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือนในงานก่อสร้าง จำนวน 29 ป้าย ดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างทางข้างหน้างานก่อสร้างทางข้างหน้า

งานก่อสร้างสะพานข้างหน้างานก่อสร้างสะพานข้างหน้า

ทางก่อสร้างโปรดระมัดระวังทางก่อสร้างโปรดระมัดระวัง

ADVERTISEMENT

เตือนแนวทางต่างๆเตือนแนวทางต่างๆ2เตือนแนวทางต่างๆ

คนทำงานคนทำงาน

เครื่องจักรกำลังทำงานเครื่องจักรกำลังทำงาน

งานก่อสร้างงานก่อสร้าง

สำรวจทางสำรวจทาง

ทางเบี่ยงขวาทางเบี่ยงขวา

ทางเบี่ยงซ้ายทางเบี่ยงซ้าย

อีกป้ายเตือนในงานก่อสร้าง จำนวน 18 ป้ายข้างล่างนี้ คือป้าย “เบี่ยงเบนจราจร”

เบี่ยงเบนจราจรเบี่ยงเบนจราจรขวาเบี่ยงเบนจราจร3เบี่ยงเบนจราจร4เบี่ยงเบนจราจร5เบี่ยงเบนจราจร6เบี่ยงเบนจราจร7เบี่ยงเบนจราจร8เบี่ยงเบนจราจร9เบี่ยงเบนจราจร10เบี่ยงเบนจราจร11เบี่ยงเบนจราจร12เบี่ยงเบนจราจร13เบี่ยงเบนจราจร14เบี่ยงเบนจราจร15เบี่ยงเบนจราจร16เบี่ยงเบนจราจร17เบี่ยงเบนจราจร18

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน จะเห็นว่าตัวอย่างป้ายก็เป็นการแสดงความหมายตามรูปหรือแสดงตามสัญลักษณ์ บางป้ายก็เป็นข้อความ สามารถสื่อสารเพื่อเตือนผู้ขับขี่ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นี่ เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน

ADVERTISEMENT
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com