คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

7 มิ.ย. 2559

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร

ADVERTISEMENT

การปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร เมื่อผู้ขับขี่รถเห็นสัญญาณไฟจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ดังนี้

สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน
สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพันหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ โดยให้ชะลอความเร็วรถพร้อมที่จะหยุดรถ เว้นแต่ผู้ขับขี่รถได้วิ่งผ่านเลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้สัญญาณไฟจราจรสีแดง
สัญญาณไฟจราจรสีแดงหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่รถหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ

 


สัญญาณไฟจราจรสีเขียว
สัญญาณไฟจราจรสีเขียวหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่รถขับรถต่อไปได้


 

ADVERTISEMENT

สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีเหลืองอำพัน
สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีเหลืองอำพันหมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง

สัญญาณไฟจราจรกะพริบสีแดง หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว ให้ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

สัญญาณไฟจราจรสีแดง แสดงพร้อมกับสัญญาณไฟจราจรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หมายความว่า ผู้ขับขี่สามารถเลี้ยวรถหรือขับตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน

*แต่ถึงอย่างไร ผู้ขับขี่ต้องเข้าให้ถูกช่องเดินรถด้วยเช่นกัน เช่น ผู้ขับขี่รถจะสามารถขับตรงไป ต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงตรงไป หรือจะเลี้ยวรถผู้ขับขี่จะต้องอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวเท่านั้น เป็นต้น

ADVERTISEMENT
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com