คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

5 มิ.ย. 2559

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน

ADVERTISEMENT

เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน ใช้เตือนผู้ขับขี่รถให้ระมัดระวังก่อนถึงจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ลักษณะป้ายเตือนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นสีเหลือง เส้นขอบป้ายสีดำ และมีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษรใช้สีดำ

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน จำนวน 36 ป้าย ดังต่อไปนี้

ADVERTISEMENT

คนข้ามทางคนข้ามทาง

ช่องจราจรลดลงช่องจราจรลดลง

ช่องลอดต่ำช่องลอดต่ำ

ทางขรุขระทางขรุขระ

ทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทางทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง

ทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทางทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง

ทางขึ้นลาดชันทางขึ้นลาดชัน

ทางคดเคี้ยวทางคดเคี้ยว

ทางคู่ข้างหน้าทางคู่ข้างหน้า

ทางแคบลงทางแคบลง

ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวาทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา

ทางโค้งกลับเริ่มขวาทางโค้งกลับเริ่มขวา

ทางโค้งขวาทางโค้งขวา

ทางโค้งซ้ายทางโค้งซ้าย

ทางบรรจบกันทางบรรจบกัน

ทางบรรจบกัน2ทางบรรจบกัน

ทางบรรจบกัน3ทางบรรจบกัน

ทางบรรจบกัน4ทางบรรจบกัน

ทางบรรจบกัน5ทางบรรจบกัน

ทางบรรจบกัน6ทางบรรจบกัน

ทางบรรจบกัน7ทางบรรจบกัน

ทางแยกรูปตัว Tทางแยกรูปตัว T

ทางแยกรูปตัว Yทางแยกรูปตัว Y

ทางร่วนทางร่วน

ทางร่วมทางร่วม

ทางร่วม2ทางร่วม

ทางลงลาดชันทางลงลาดชัน

ทางลื่นทางลื่น

รถกระโดดรถกระโดด

รถวิ่งสวนทางรถวิ่งสวนทาง

วงเวียนข้างหน้าวงเวียนข้างหน้า

สะพานแคบสะพานแคบ

สะพานเปิดได้สะพานเปิดได้

สัญญาณไฟสัญญาณไฟ

สิ้นสุดทางคู่สิ้นสุดทางคู่

หยุดข้างหน้าหยุดข้างหน้า

ADVERTISEMENT
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com