คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

5 มิ.ย. 2559

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ (ล่าสุด)

ADVERTISEMENT

เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ ซึ่งได้แก่ เครื่องหมายกำหนด ห้าม บังคับ หรือข้อจำกัด เพื่อบังคับการจราจรในทาง เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ บางท่านอาจยังไม่เคยเห็นหรือเห็นมาหมดแล้ว แต่ก็ได้รวบรวมไว้ให้ในที่นี้แล้ว เรามาทำความรู้จักเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับกันเถอะ

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ (ล่าสุด)

เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ จำนวน 55 ป้าย ดังต่อไปนี้

ADVERTISEMENT

ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้าย

ให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวขวา

ให้รถสวนทางมาก่อนให้รถสวนทางมาก่อน

ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

ให้ทางให้ทาง

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้าให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

ให้ใช้ความเร็วให้ใช้ความเร็ว

ให้ชิดซ้ายให้ชิดซ้าย

ให้ชิดขวาให้ชิดขวา

ห้ามหยุดรถห้ามหยุดรถ

ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามรถหนักเกินกำหนดห้ามรถหนักเกินกำหนด

ห้ามรถสูงเกินกำหนดห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามรถสามล้อห้ามรถสามล้อ

ห้ามรถยาวเกินกำหนดห้ามรถยาวเกินกำหนด

ห้ามรถยนต์สามล้อห้ามรถยนต์สามล้อ

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ห้ามรถยนต์ห้ามรถยนต์

ห้ามรถพ่วงห้ามรถพ่วง

ห้ามรถบรรทุกห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อ

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ห้ามรถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยาน

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามรถกว้างเกินกำหนดห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ห้ามแซงห้ามแซง

ห้ามใช้เสียงห้ามใช้เสียง

ห้ามจอดรถห้ามจอดรถ

ห้ามคนห้ามคน

ห้ามเข้าห้ามเข้า

ห้ามเกวียนห้ามเกวียน

ห้ามกลับรถไปทางซ้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ห้ามกลับรถไปทางขวาห้ามกลับรถไปทางขวา

หยุดตรวจหยุดตรวจ

หยุดหยุด

สุดเขตบังคับสุดเขตบังคับ

วงเวียนวงเวียน

ช่องเดินรถมวลชนช่องเดินรถมวลชน

ช่องเดินรถประจำทางช่องเดินรถประจำทาง

ช่องเดินรถจักรยานยนต์ช่องเดินรถจักรยานยนต์

ช่องเดินรถจักรยานช่องเดินรถจักรยาน

เฉพาะคนเดินเฉพาะคนเดิน

จำกัดความเร็วจำกัดความเร็ว

ADVERTISEMENT
Share:

3 ความคิดเห็น:

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com