คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ปี 2560 ล่าสุด
ค้นหาข้อมูล
ADVERTISEMENT

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การขับรถสวนทาง ผ่านทางร่วมทางแยก และวงเวียน

ADVERTISEMENT

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎจราจรบนท้องถนน มารยาทในการขับรถใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่น เราต้องปฏิบัติตามกฏจราจร เพื่อให้การขับขี่ปลอดภัย และไม่เกิดอุบัติเหตุได้ วันนี้เรามารู้จักเรื่องการขับรถสวนทางกัน การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก และการขับรถผ่านวงเวียน ต้องปฏิบัติอย่างไร ดังต่อไปนี้ 

การขับรถสวนทางกัน

การขับรถสวนทางกัน

1. บนทางเดินรถ ให้ขับรถชิดซ้าย โดยถึงกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าได้จัดแบ่งช่องเดินรถไว้ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก

2. ทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนทางกัน ให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายลดความเร็วของรถ แล้วขับรถชิดซ้าย เพื่อให้รถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย

3. ทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้ ผู้ขับรถคันใหญ่กว่าต้องหยุดรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายก่อน เพื่อให้ผู้ขับรถคันเล็กกว่าขับผ่านไปก่อน ด้วยความระมัดระวัง

4. เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ให้ลดความเร็วของรถหรือหยุดรถ เพื่อให้รถที่สวนมาผ่านไปได้

 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

1. ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

ADVERTISEMENT

2. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน

3. ถ้าสัญญาณไฟเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านไปได้ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านไปได้

ขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

4. เมื่ออยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนทางมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านไปก่อน แล้วจึงเลี้ยวขวาได้

 

การขับรถผ่านวงเวียน

ขับรถผ่านวงเวียน

1. กรณีมีสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น

2. กรณีไม่มีสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร ต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ซึ่งขับอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน

3. กรณีมีพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัย หรือสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณเป็นอย่างอื่น ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

ADVERTISEMENT
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com |